homme
Polish (Poland)French (Fr)English (United Kingdom)
Prezentacja
Objawienia
Liturgia
Informacje
Aktualności
Wspólnoty
Plany
Galerie zdjęć
Galerie video
Kontakt
Kalendarz

Stan aktualny i perspektywy na przyszłość

Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho

 

Luty 2014

 

Mając na uwadze stopniowy rozwój Sanktuarium w Kibeho, zadbano już o pewne infrastruktury i usługi konieczne do dobrego funkcjonowania Sanktuarium oraz służące lokalnej ludności i pielgrzymom licznie przybywającym w odpowiedzi na orędzie Dziewicy Maryi, która ukazała się w Kibeho. Nie zamierzamy sporządzać tutaj pełnej listy, podajemy jedynie niektóre ze zrealizowanych i rozważanych projektów.

 

I. Wspólnoty działające przy Sanktuarium

 

Z chwilą oficjalnego uznania objawień w Kibeho wiele zgromadzeń zakonnych poczuło, że powinny przyczynić się za pośrednictwem swoich dzieł do realizacji orędzia Maryi z Kibeho. Są to następujące zgromadzenia:

 

1. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni): odpowiedzialne za Sanktuarium Matki Bożej z Kibeho od 31.08.2003 r.

2. Księża Marianie, Nyarushishi: odpowiedzialni za Centrum Formacji Maryjnej od 2004 r.

3. Siostry Benebikira, w Kibeho od 1953 r.: odpowiedzialne za Szkołę Matki Słowa od 1968 r. oraz Centrum Regina Pacis od 2007 r.

4. Siostry Uczennice Jezusa Eucharystycznego: odpowiedzialne za przedszkole i pracownię krawiecką dla dziewcząt, w Kibeho od 2007 r.

5. Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki): odpowiedzialne za ośrodek zdrowia, od 2007 r.

6. Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża: odpowiedzialne za Centrum formacji i edukacji dla niewidomych dzieci, od 2007 r.

7. Siostry Abahire ba Nyina wa Jambo, od 2009 r.

8. Stowarzyszenie świeckich Indabo za Mariya, od 2010 r.

9. Siostry Bizeramariya (projekt w toku badania).

10. Siostry Klaryski (projekt w toku badania).

11. Rodzina Służebnic Maryi i Serca Jezusowego (projekt w toku badania).

 

II. Infrastruktury i posługi duszpasterskie, duchowe i socjalno-charytatywne

 

A)    Wykonanie w powiązaniu z duszpasterstwem i rozpowszechnianiem orędzia z Kibeho:

 

1. Aktualizacja dorocznego programu Sanktuarium i zaproponowanie go Kościołowi (projekt w toku realizacji).

2. Założenie biura badań, archiwizacji i wydawnictw na temat objawień i Sanktuarium (projekt w toku realizacji).

3. Wydawanie obrazków, prospektów, modlitw, broszur, książek, albumów, zdjęć, filmów … (w różnych językach) (projekt w toku realizacji).

4. Przygotowywanie konferencji oraz programów radiowych i telewizyjnych (w różnych językach) (projekt w toku realizacji).

5. Współpraca z Radiem Maria Rwanda (projekt w toku realizacji).

6. Przygotowanie strony internetowej: www.kibeho-sanctuary.com (w różnych językach).

 

B)     Infrastruktury i usługi własne Sanktuarium:

 

1. Remont i wystrój kościoła Matki Bożej Bolesnej (projekt w toku realizacji).

2. Odbudowa Drogi Różańca Siedmiu Boleści Matki Bożej, biegnącej od Źródła w kierunku kościoła Matki Bożej Bolesnej (projekt w toku realizacji).

3. Odbudowa Drogi Różańcowej biegnącej w kierunku Źródła Dziewicy Maryi (projekt w toku realizacji).

4. Zagospodarowanie placu przed Sanktuarium z dużą figurą Matki Bożej z Kibeho, dzwonnicą na siedem dzwonów, ogrodzeniem terenu Sanktuarium (projekt w toku realizacji).

5. Budowa hangaru na terenie kempingu dla pielgrzymów spędzających tutaj noc (projekt w toku realizacji).

6. Budowa nowoczesnego bloku sanitarnego z szambem (projekt w toku realizacji).

7. Budowa zakrysti przy podium przeznaczonego na celebracje liturgiczne w plenerze (projekt w toku realizacji).

8. Budowa biura-recepcji i informacji dla pielgrzymów (projekt w toku realizacji).

9. Budowa Kaplicy pojednania i adoracji Najświętszego Sakramentu (projekt w toku badania).

10. Budowa budynku z przeznaczeniem na biura dyrekcji Sanktuarium, biuro pielgrzymkowe, księgarnię, sklep z dewocjonaliami, studio Radia Maryja (projekt w toku badania).

11. Budowa mieszkania dla ubogich pielgrzymów (projekt w toku badania).

12. Budowa sali wielofunkcyjnej (projekt w toku badania).

13. Budowa „amfiteatru” na duże zgromadzenia pielgrzymów (projekt w toku badania).

14. Budowa dużego kościoła poświęconego Matce Bożej Matce Słowa, który mógłby się stać bazyliką mniejszą (projekt w toku badania).

15. Budowa dużego parkingu na samochody pielgrzymów i turystów oraz dużego bloku sanitarnego (projekt w toku badania).

 

C)    Infrastruktury i posługi socjalno-charytatywne:

 

Kibeho leży w jednym z najuboższych regionów Rwandy i świata, ciężko doświadczonym przez wojnę i ludobójstwo, a Maryja chce swoją obecnością ulżyć tej bardzo ubogiej ludności. Dlatego zrealizowano tam i wciąż się realizuje różne projekty związane ze strukturami i posługami socjalno-charytatywnymi:

 

1. „Adopcja Serca”: pomaga trzystu sierotom w parafii Kibeho (projekt w toku realizacji).

2. Powołanie Centrum formacji i edukacji dla niewidomych dzieci (projekt w toku realizacji).

3. Budowa ośrodka zdrowia, który będzie służył lokalnej ludności, pielgrzymom i turystom (projekt w toku realizacji).

 

III. Zrealizowane projekty:

 

Dzięki błogosławieństwu z Nieba i skutecznej współpracy z czynnikami duszpasterskimi w Rwandzie i za granicą, różnymi organizacjami niosącymi pomoc, darczyńcami i przyjaciółmi Kibeho, mogliśmy zrealizować w Kibeho co następuje:

 

1. Budowa kościoła Matki Bożej Bolesnej (przez diecezję Gikongoro), inaugurowanego 31.05.2003 r.

2. Uprawa ziemniaków dla wdów z Kibeho, zakończona w 2005 r.

3. Uporządkowanie tablic informacyjnych przy trzech drogach prowadzących do Kibeho, zakończone w 2006 r.

4. Częściowe zagospodarowanie bloku nazwanego „sypialnią uczennic” na Kaplicę Objawień, salę konferencyjną, biuro i magazyn, zakończone w 2007 r.

5. Wydawanie książek, broszur, obrazków, folderów, itp. w kilku językach (kinyarwanda, kirundi, kiswahili, kiganda, po francusku, angielsku, włosku, polsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku) (zakończone w 2007 r.)

6. Doprowadzenie wody pitnej (26 km), inaugurowane 07.12.2007 r.

7. Realizacja, we współpracy z „Pomocą Kościołowi w Potrzebie” filmu dokumentalnego o objawieniach w Kibeho, zatytułowanego „Kibeho”, w kilku językach (kinyarwanda, po francusku, angielsku, polsku, hiszpańsku, niemiecku), ukończonego w 2007 r.

8. Budowa szkoły podstawowej św. Pawła w Kibeho, inaugurowanej 28.03.2008 r.

9. Elektryfikacja sanktuarium w Kibeho (panele fotowoltaiczne słoneczne, zespół prądotwórczy, oświetlenie terenu), zakończona w 2008 r.

10. Częściowe zagospodarowanie kościoła Matki Bożej Bolesnej, zakończone w 2009 r.

11. Zagospodarowanie i wyposażenie (w meble i przedmioty liturgiczne) zakrystii Sanktuarium, zakończone w 2009 r.

12. Zagospodarowanie Placu Objawień, zakończone w 2009 r.

13. Budowa kempingu, sanitariatów i parkingu dla turystów i pielgrzymów, zakończona w 2009 r.

14. Budowa domu mieszkalnego dla Nathalie, widzącej mieszkającej w Kibeho, poświęconego 27.09.2009 r.

15. Budowa przedszkola (Siostry Uczennice Jezusa Eucharystycznego), zainaugurowanego 21.03.2009 r.

16. Budowa pracowni krawieckiej dla osieroconych dziewcząt (Siostry Uczennice Jezusa Eucharystycznego), inaugurowanej 21.03.2009 r.

17. Założenie Centrum formacji i edukacji dla niewidomych dzieci (Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża), inaugurowanego 28.09.2009 r.

18. Zagospodarowanie drogi procesyjnej, zakończone w 2010 r.

19. Zagospodarowanie części lasu na „Ogród Dziewicy Maryi”, zakończone w 2011 r.

20. Zagospodarowanie Źródła Dziewicy Maryi, zakończone w 2011 r.

21. Odbudowa podium przeznaczonego na celebracje liturgiczne w plenerze, zakończona w 2012 r.

22. Instalacja nagłośnienia na duże zgromadzenia pielgrzymów, zakończona w 2012 r.

23. Odbudowa Drogi Krzyżowej na górze „Kalwaria”, zakończona w 2012 r.

24. Częściowe zagospodarowanie placu przed sanktuarium, zakończone w 2013 r.

 

Wierzymy, że wszystkie projekty Sanktuarium w Kibeho doświadczają Bożego błogosławieństwa i nawołują do udziału wszystkie dusze dobrej woli, aby Kibeho stawało się miejscem łaski, nawrócenia i pojednania narodów, czego tak bardzo pragnie Matka Słowa.

 

Ksiądz Zbigniew Pawłowski, SAC

Rektor Sanktuarium

 

Kibeho, 22.02.2014 r.

 

Z aprobatą i rekomendacją:

Jego Ekselencji ks. Biskupa Philippe Rukamba, Ordynariusza z Butare i

Administratora Apostolskiego djecezii Gikongoro