homme
Polish (Poland)French (Fr)English (United Kingdom)
Prezentacja
Objawienia
Liturgia
Informacje
Aktualności
Wspólnoty
Plany
Galerie zdjęć
Galerie video
Kontakt
Kalendarz

Modlitwy do Matki Bożej z Kibeho

 


 


Modlitwa do Matki Bożej z Kibeho (nr 1)


Błogosławiona Dziewico Maryjo,

Matko Słowa,

Matko wszystkich, którzy w Nie wierzą i przyjmują

Je do swojego życia, oto stoimy przed Tobą,

by Cię kontemplować.

Wierzymy, że jesteś pośród nas,

jak matka pośród swoich dzieci,

chociaż nasze cielesne oczy Cię nie widzą.

Na drodze, która prowadzi nas do Jezusa Zbawiciela,

błogosławimy Cię za dobrodziejstwa,

jakimi nas nieustannie obdarzasz,

zwłaszcza od chwili, kiedy w pokorze

zechciałaś cudownie ukazać się w Kibeho,

gdy nasz świat tego bardzo potrzebował.

Dawaj nam zawsze światło i siłę potrzebną do tego,

aby gorliwie przyjąć Twoje wezwanie do nawrócenia

i do życia zgodnie z Ewangelią Twojego Syna.

Naucz nas szczerze się modlić i kochać

jeden drugiego jak On nas umiłował,

abyśmy, tak jak prosiłaś,

zawsze byli pięknymi kwiatami

rozsiewającymi wszędzie i na wszystkich swój aromat.

 

Święta Maryjo,

Matko Boża Bolesna,

naucz nas rozumieć wartość krzyża w naszym życiu,

abyśmy to, czego brakuje w cierpieniach Chrystusa,

dokończyli w naszym własnym ciele dla Jego mistycznego Ciała,

jakim jest Kościół.

A kiedy nasza pielgrzymka na tej ziemi dobiegnie końca,

obyśmy mogli żyć wiecznie z Tobą w Królestwie Niebieskim.

Amen


Imprimatur
: Gikongoro, 25 marca 2006 r.

+ Augustin Misago, Biskup Gikongoro

 

 


Modlitwa do Matki Bożej z Kibeho (nr 2)


Panie Boże,

dziękujemy Ci za dobra,

jakimi nieustannie nas obdarzasz,

za Twoją nieskończoną dobroć,

kiedy przysłałeś nam Najświętszą Dziewicę Maryję,

Matkę Słowa, aby sprowadziła nas na dobrą drogę,

którą pokazał nam Twój Syn Jezus Chrystus.

 

Ona poprosiła nas o nawrócenie,

wyznanie naszych grzechów i szczerą modlitwę.

Jednak my Jej nie posłuchaliśmy,

uczyniliśmy nasze serca zatwardziałymi,

a to stało się źródłem naszych nieszczęść.

Panie Boże, błagamy Cię przez Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna, zlituj się nad nami i przebacz nam.

 

Panie zlituj się nad nami (3 razy uderzając się w piersi)

 

Nasza Matko, Dziewico Maryjo Matko Słowa,

dziękujemy Ci za to, że wypełniłaś misję Boga,

za Twoją względem nas cierpliwość w cierpieniu,

kiedy wylałaś wiele łez widząc,

jak nie chcemy przyjąć orędzia,

które nam przyniosłaś.

Ale od tej chwili zobowiązujemy się być wiernymi dziećmi,

robiąc wszystko, co mówi do nas Pan,

podążając za wskazówkami, jakie dałaś tutaj, w Kibeho,

i umacniając miłość,

abyśmy przemienili się w piękne kwiaty,

których aromat jest przyjemny dla wszystkich i wszędzie.

Dziewico Maryjo, Matko Słowa, módl się za nami!

 

Cum approbatione ecclesiastica

+ Augustin Misago, Biskup Gikongoro

1 października 2007 r.