homme
Polish (Poland)French (Fr)English (United Kingdom)
Prezentacja
Objawienia
Liturgia
Informacje
Aktualności
Wspólnoty
Plany
Galerie zdjęć
Galerie video
Kontakt
Kalendarz

 


Litania do Matki Bożej Bolesnej

 

Panie, zmiłuj się nad nami, Panie,zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, Zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, Módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, Módl się za nami.
Matko, męki krzyżowe Twego Syna cierpiąca, Módl się za nami.
Matko Bolesna, Módl się za nami.
Matko płacząca, Módl się za nami.
Matko żałosna, Módl się za nami.
Matko opuszczona, Módl się za nami.
Matko stroskana, Módl się za nami.
Matko, mieczem przeszyta, Módl się za nami.
Matko w smutku pogrążona, Módl się za nami.
Matko trwogą przerażona, Módl się za nami.
Matko sercem do krzyża przybita, Módl się za nami.
Matko najsmutniejsza, Módl się za nami.
Krynico łez obfitych, Módl się za nami.
Opoko stałości, Módl się za nami.
Nadziejo opuszczonych, Módl się za nami.
Tarczo uciśnionych, Módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, Módl się za nami.
Lekarko chorych, Módl się za nami.
Umocnienie słabych, Módl się za nami.
Ucieczko umierających, Módl się za nami.
Korono Męczenników, Módl się za nami.
Światło Wyznawców, Módl się za nami.
Perło panieńska, Módl się za nami.
Radości Świętych Pańskich, Módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Maryjo, Królowo Męczenników, Twoje serce pogrążyło się w oceanie bólu. Przez łzy, które wylalaś w tych strasznych chwilach cierpienia, błagamy Cię, byś wyprosiła dla nas i dla grzeszników na całym świecie, prawdziwe nawrócenie.

 

Maryjo, Matko Bolesna poczęta bez grzechu pierworodnego, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy (3 razy).